Testy na boreliozę


Do oceny postępu i skuteczności terapii wykorzystujemy przede wszystkim ustępowanie objawów oraz uzupełniająco zanikanie reakcji Herxheimera (popularnie zwanego Herxem).

Cała prawda o Vega Test i testach biorezonansowych


Należy podkreślić, że oddziaływanie na organizmy polem elektromagnetycznym oraz diagnostyka biorezonansowa są to dwie, zupełnie odrębne, niezwiązane ze sobą metody. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na mikroorganizmy zostało potwierdzone licznymi badaniami naukowymi, których wyniki obublikowano w czasopismach o zasięgu światowym. Warto też dodać, że ani protoplasta leczenia chorób polem elektromagnetycznym Dr Royal Raymond Rife, ani też jego następcy nie korzystali z diagnostyki biorezonansowej.

Wiele gabinetów w Polsce zajmujących się biorezonansem ma w ofercie tzw. Vega Test do "diagnostyki" boreliozy i koinfekcji. Sami przeszliśmy szereg szkoleń związanych z tymi metodami (posiadamy stosowne certyfikaty, oprogramowanie i sprzęt). Przy okazji naszych szkoleń i badań poznaliśmy od podszewki sam mechanizm działania "Vega Testu" stosowanego do diagnostyki boreliozy i koinfekcji. Wynik testu jest w 100 % zależny od osoby test wykonującej. Zależy on od siły nacisku końcówką urządzenia "diagnostycznego", które mierzy przewodność i przedstawia wyniki na wykresie. Końcówka urządzenia ma kształt kuli, im większy nacisk tym większa powierzchnia urządzenia ma styczność ze skórą (kula się zagłębia w skórze) i wartości wykresu rosną, im mniejszy nacisk wartość wykresu maleje. Jesli chcą Państwo to sprawdzić , wystarczy poprosić "diagnostę" o zamianę ról i zobaczyć, w jaki sposób urządzenie działa. Po wcześniejszym umówieniu jesteśmy w stanie sami zaprezentować Państwu "działanie" Vega Testu w boreliozie.

Przy okazji boreliozy diagnozowane są pasożyty i grzyby. Jedną z cech wspólnych dla tych patogenów jest niewiarygodność testów laboratoryjnych. Uniemożliwia to zweryfikowanie w 100 % "diagnozy" postawionej za pomoca Vega Testu. Przy pomocą biorezonansu nie diagnozuje się rzeczy, które można bardzo szybko i jednoznacznie zweryfikować w laboratorium (np. nowotworów). Zastanówcie się Państwo dlaczego ? Osoby korzystające z diagnozy biorezonansowej, często są niestety oszukiwane. Prosimy mieć powyższe na uwadze, korzystając z takich usług pseudo diagnostycznych.